AKTUALNOŚCI 2016    2008-2009  2010   2011  2012  2013  2014

                                                                          2015

 

projekt i wykonanie    Dariusz Stankiewicz

Ruda Różaniecka 2008

OSP RUDA RÓŻANIECKA

 

Ogłoszenie !

W dniu 25.03.2016 r. (piątek) o godz. 15.15 zbiórka w celu ustalenia planu wart przy Bożym Grobie. Miejsce zbiórki: remiza OSP.

                                                                                 Zarząd OSP

                                                                          w Rudzie Różanieckiej

 

27.02.2016 r. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Ruda Różaniecka

W dniu 27 lutego 2016 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP w Rudzie Różanieckiej.
Po złożeniu sprawozdań:
- z działalności,
- finansowego,
- Komisji Rewizyjnej
i udzieleniu absolutorium zarządowi OSP za rok 2015, walne zebranie wybrało nowy zarząd na kadencję 2016-2020.


Skład Zarządu OSP w Rudzie Różanieckiej:
1. Prezes – Dariusz Stankiewicz
2. Wiceprezes Naczelnik - Władysław Stankiewicz
3. Wiceprezes – Andrzej Tarnawski
4. Zastępca naczelnika – Zbigniew Ważny
5. Sekretarz – Paweł Farion
6. Skarbnik – Jacek Stankiewicz
7. Gospodarz – Maciej Kopciuch
8. Kronikarz – Tomasz Szwajka
9. Członek zarządu – Krzysztof Rozner
10. Członek zarządu – Kamil Rozner


Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Przewodniczący – Jan Rozmus
2. Wiceprzewodniczący – Grzegorz Hec 
3. Sekretarz – Wojciech Rogoża 
4. Członek – Marcin Góral

 

W imieniu zarządu składam serdeczne podziękowanie za liczny udział w zebraniu druhnom, druhom i MDP z naszej OSP. Dziękuję za przybycie zaproszonym gościom. Panu Wiesławowi Łoteckiemu dziękuję za udostępnienie nagłośnienia i opracowanie ciekawego filmu obrazującego w skrócie działalność OSP w Rudzie Różanieckiej w 2015 r.

Prezes OSP- Dariusz Stankiewicz

 

      

     

Foto Edyta Stankiewicz

 

02.02.2016 r.  

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Rudzie Różanieckiej

za 2015 r.

 

Zarząd OSP w Rudzie Różanieckiej informuje, że w dniu 27 lutego 2016 r. (sobota) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP za 2015 r.

Serdecznie zapraszamy na zebranie druhów naszej OSP oraz chłopców

z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

                                                                                 Zarząd OSP

                                                                          w Rudzie Różanieckiej